Kolik zemí je na světě

Od roku 2024 je na světě podle členských států Organizace spojených národů (OSN) 195 zemí. Pojem „země“ však není vždy přímočarý a při určování počtu zemí na celém světě je třeba vzít v úvahu několik faktorů.

  1. Členské státy Organizace spojených národů : Organizace spojených národů je mezinárodní organizace založená v roce 1945 na podporu míru, bezpečnosti a spolupráce mezi národy. Od ledna 2022 je v OSN 193 členských států. Tyto členské státy jsou suverénními zeměmi, které byly formálně uznány mezinárodním společenstvím a byly přijaty do Valného shromáždění OSN.
  2. Pozorovatelské státy a nečlenské státy : Kromě 193 členských států OSN existují v OSN dva pozorovatelské státy se statusem nečlenů: Svatý stolec (Vatikán) a Stát Palestina. I když se tyto subjekty na činnostech OSN podílejí omezeně, mezinárodní společenství je uznává jako odlišné politické subjekty.
  3. Státy de Facto a De Jure : Rozdíl mezi státy de facto a de iure je zásadní při zvažování počtu zemí na světě. De jure státy jsou státy, které mají právní uznání jako nezávislé suverénní subjekty podle mezinárodního práva. Na druhé straně de facto státy mohou ovládat území a mít fungující vládu, ale postrádají široké mezinárodní uznání. Příklady de facto států zahrnují Somaliland, Podněstří a Severní Kypr.
  4. Uznání jinými státy : Uznání země jinými státy hraje významnou roli při určování jejího statutu suverénního subjektu. Zatímco některé země jsou všeobecně uznávány mezinárodním společenstvím, jiné mohou čelit problémům při získávání uznání kvůli politickým sporům, územním konfliktům nebo jiným faktorům. Uznání státu jinými zeměmi se může lišit, což vede k různým pohledům na jeho legitimitu jako nezávislého národa.
  5. Koloniální území a závislosti : Některá území jsou klasifikována jako kolonie, zámořská území nebo závislosti jiných zemí spíše než nezávislé suverénní státy. Tato území mohou mít různé stupně autonomie a samosprávy, ale v konečném důsledku podléhají autoritě jiného státu. Příklady zahrnují Portoriko (území Spojených států) a Francouzskou Guyanu (zámořský department Francie).
  6. Mikronárody a neuznané entity : Mikronárody jsou samozvané entity, které si nárokují suverenitu nad konkrétním územím, často bez širokého uznání ze strany mezinárodního společenství. Zatímco některé mikronárody existují jako sociální experimenty nebo kreativní projekty, jiné prosazují skutečné nároky na nezávislost. Většina mikronárodů však postrádá uznání od zavedených států a mezinárodních organizací.
  7. Změny v mezinárodních hranicích a politických entitách : Počet zemí na světě není statický a může se v průběhu času měnit v důsledku faktorů, jako jsou územní spory, secesionistická hnutí a geopolitický vývoj. Nové země se mohou objevit prostřednictvím procesů, jako je dekolonizace, hnutí za nezávislost nebo diplomatické uznání jinými státy. Země se naopak mohou slučovat, rozpouštět nebo procházet změnami v politickém postavení.

Seznam zemí v abecedním pořadí

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

Země v Asii : 49

Asie, největší kontinent na Zemi, zahrnuje 49 zemí, od obrovského Ruska na severu až po malý ostrovní stát Maledivy v Indickém oceánu. Rusko se svým rozsáhlým územím zahrnujícím Evropu i Asii zaujímá titul největší země na světě o rozloze přibližně 17 milionů kilometrů čtverečních. Na druhém konci spektra jsou Maledivy, souostroví, které se skládá z více než 1000 korálových ostrovů, a jsou jednou z nejmenších zemí nejen v Asii, ale i globálně. Přes jejich velikostní nepoměr přispívají oba národy k bohaté rozmanitosti a složitosti asijského kontinentu.

Země v Africe : 54

Afrika, druhý největší kontinent, zahrnuje 54 uznaných zemí, které představují mozaiku kultur, jazyků a krajin. Nigérie, která se nachází v západní Africe, drží titul nejlidnatější země na kontinentu a sedmá nejlidnatější globálně, o rozloze přibližně 923 768 kilometrů čtverečních. Naproti tomu Seychely, souostroví v Indickém oceánu u východního pobřeží Afriky, jsou nejmenší africkou zemí, a to jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Navzdory rozdílům ve velikosti každý africký národ jedinečným způsobem přispívá k bohaté tapisérii historie, kultury a přírodní rozmanitosti kontinentu.

Země v Evropě : 44

Evropa, druhý nejmenší kontinent, je domovem 44 uznávaných zemí, z nichž každá přispívá k její bohaté kulturní tapisérii a historickému odkazu. Rusko, které se nachází na křižovatce Evropy a Asie, se s rozlohou přes 17 milionů čtverečních kilometrů pyšní tím, že je největší zemí nejen v Evropě, ale i na světě. Na druhém konci spektra je Vatikán, nezávislý městský stát nacházející se v italském Římě, je nejmenším suverénním státem v Evropě i na světě s rozlohou pouhých 0,49 kilometrů čtverečních. Navzdory své velikostní nerovnosti hraje každá evropská země významnou roli při utváření rozmanité identity kontinentu.

Země v Oceánii : 14

Oceánie, region zahrnující tisíce ostrovů v Tichém oceánu, zahrnuje 14 zemí, z nichž každá má svou vlastní jedinečnou kulturu, geografii a historii. Austrálie, největší země v Oceánii a šestá největší na světě podle celkové rozlohy, dominuje kontinentu se svými obrovskými rozlohami země a rozmanitými ekosystémy. Naopak Nauru, malý ostrovní stát ležící severovýchodně od Austrálie, drží titul nejmenší země Oceánie, a to jak z hlediska rozlohy, tak počtu obyvatel. Navzdory rozdílům ve velikosti každá země Oceánie přispívá k bohatému kulturnímu dědictví regionu a rozmanitosti životního prostředí a utváří jeho kolektivní identitu.

Země v Severní Americe : 23

Severní Amerika, třetí největší kontinent, zahrnuje 23 zemí a území, z nichž každá přispívá k její rozmanité kulturní krajině a ekonomické vitalitě. Kanada, největší země Severní Ameriky a druhá největší na světě podle rozlohy, zahrnuje rozlehlou divočinu, pulzující města a multikulturní společnost. Naproti tomu Svatý Kryštof a Nevis, malý ostrovní stát ležící v Karibském moři, drží titul nejmenšího suverénního státu v Severní Americe, a to jak z hlediska rozlohy, tak počtu obyvatel. Navzdory rozdílům ve velikosti hraje každá severoamerická země významnou roli v dynamické identitě a globálním vlivu kontinentu.

Země v Jižní Americe : 12

Jižní Amerika, čtvrtý největší kontinent, zahrnuje 12 zemí, z nichž každá má svou vlastní odlišnou kulturu, geografii a historii. Brazílie, největší země v Jižní Americe i Latinské Americe, má rozlohu přes 8,5 milionu kilometrů čtverečních a může se pochlubit rozmanitou krajinou od amazonského deštného pralesa po rušná města Sao Paulo a Rio de Janeiro. Surinam, který se nachází na severovýchodním pobřeží Jižní Ameriky, je nejmenší nezávislá země na kontinentu s rozlohou přibližně 163 820 kilometrů čtverečních. Navzdory rozdílům ve velikosti přispívá každý jihoamerický národ k živé kulturní mozaice a přírodní kráse kontinentu a utváří jeho identitu.