Ile krajów jest na świecie

Według stanu na rok 2024 na świecie jest 195 krajów według państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Jednakże koncepcja „kraju” nie zawsze jest prosta i przy określaniu liczby krajów na świecie należy wziąć pod uwagę kilka czynników.

  1. Państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych : Organizacja Narodów Zjednoczonych jest organizacją międzynarodową założoną w 1945 r. w celu promowania pokoju, bezpieczeństwa i współpracy między narodami. Według stanu na styczeń 2022 r. w Organizacji Narodów Zjednoczonych są 193 państwa członkowskie. Te państwa członkowskie są suwerennymi krajami, które zostały formalnie uznane przez społeczność międzynarodową i zostały przyjęte do Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
  2. Państwa obserwatorzy i państwa niebędące członkami ONZ: Oprócz 193 państw członkowskich ONZ istnieją dwa państwa obserwatorów niebędące członkami ONZ: Stolica Apostolska (Watykan) i Państwo Palestyna. Chociaż podmioty te mają ograniczony udział w działaniach ONZ, społeczność międzynarodowa uznaje je za odrębne podmioty polityczne.
  3. Stany de facto i de iure : rozróżnienie między państwami de facto i de iure ma kluczowe znaczenie przy rozważaniu liczby krajów na świecie. Państwa de iure to te, które zostały prawnie uznane za niezależne suwerenne podmioty na mocy prawa międzynarodowego. Z drugiej strony państwa de facto mogą kontrolować terytorium i mieć funkcjonujący rząd, ale brakuje im powszechnego uznania międzynarodowego. Przykładami państw de facto są Somaliland, Naddniestrze i Cypr Północny.
  4. Uznanie przez inne państwa : Uznanie kraju przez inne państwa odgrywa znaczącą rolę w określeniu jego statusu jako suwerennego podmiotu. Chociaż niektóre kraje są powszechnie uznawane przez społeczność międzynarodową, inne mogą napotkać trudności w uzyskaniu uznania ze względu na spory polityczne, konflikty terytorialne lub inne czynniki. Uznanie państwa przez inne kraje może się różnić, co prowadzi do różnych perspektyw co do jego legitymizacji jako niezależnego narodu.
  5. Terytoria kolonialne i zależności : Niektóre terytoria są klasyfikowane jako kolonie, terytoria zamorskie lub terytoria zależne innych krajów, a nie niezależne, suwerenne państwa. Terytoria te mogą mieć różny stopień autonomii i samorządności, ale ostatecznie podlegają władzy innego państwa. Przykładami są Portoryko (terytorium Stanów Zjednoczonych) i Gujana Francuska (departament zamorski Francji).
  6. Mikronacje i nierozpoznane podmioty : Mikronacje to samozwańcze podmioty, które rości sobie prawo do suwerenności nad określonym terytorium, często bez powszechnego uznania społeczności międzynarodowej. Podczas gdy niektóre mikronacje istnieją jako eksperymenty społeczne lub projekty twórcze, inne realizują roszczenia do niepodległości. Jednak większości mikronacji brakuje uznania ze strony państw o ​​ugruntowanej pozycji i organizacji międzynarodowych.
  7. Zmiany w granicach międzynarodowych i jednostkach politycznych : Liczba krajów na świecie nie jest stała i może zmieniać się w czasie z powodu takich czynników, jak spory terytorialne, ruchy secesjonistyczne i rozwój geopolityczny. Nowe kraje mogą wyłonić się w wyniku procesów takich jak dekolonizacja, ruchy niepodległościowe lub uznanie dyplomatyczne przez inne państwa. I odwrotnie, kraje mogą łączyć się, rozwiązywać lub ulegać zmianom w statusie politycznym.

Lista krajów w porządku alfabetycznym

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

Kraje w Azji : 49

Azja, największy kontynent na Ziemi, obejmuje 49 krajów, od rozległej Rosji na północy po maleńki kraj wyspiarski Malediwy na Oceanie Indyjskim. Rosja, ze swoim rozległym terytorium obejmującym zarówno Europę, jak i Azję, posiada tytuł największego kraju na świecie, obejmującego około 17 milionów kilometrów kwadratowych. Z drugiej strony Malediwy, archipelag składający się z ponad 1000 wysp koralowych, to jeden z najmniejszych krajów nie tylko w Azji, ale także na całym świecie. Pomimo różnic w wielkości oba narody przyczyniają się do bogatej różnorodności i złożoności kontynentu azjatyckiego.

Kraje w Afryce : 54

Afryka, drugi co do wielkości kontynent, obejmuje 54 uznane kraje, reprezentujące mozaikę kultur, języków i krajobrazów. Nigeria, położona w Afryce Zachodniej, jest najbardziej zaludnionym krajem na kontynencie i siódmym pod względem liczby ludności na świecie, zajmującym powierzchnię około 923 768 kilometrów kwadratowych. Natomiast Seszele, państwo archipelagowe na Oceanie Indyjskim u wschodniego wybrzeża Afryki, są najmniejszym krajem afrykańskim, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Pomimo różnic w wielkości, każdy naród afrykański wnosi swój unikalny wkład w bogactwo historii, kultury i różnorodności naturalnej kontynentu.

Kraje w Europie : 44

Europa, drugi co do wielkości kontynent, jest domem dla 44 uznanych krajów, z których każdy wnosi swój bogaty wkład kulturowy i dziedzictwo historyczne. Rosja, położona na skrzyżowaniu Europy i Azji, wyróżnia się mianem największego kraju nie tylko w Europie, ale także na świecie, zajmującego powierzchnię ponad 17 milionów kilometrów kwadratowych. Z drugiej strony Watykan, niezależne państwo-miasto położone w Rzymie we Włoszech, jest najmniejszym suwerennym państwem w Europie i na świecie, zajmującym powierzchnię zaledwie 0,49 km2. Pomimo różnic wielkościowych, każdy kraj europejski odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu zróżnicowanej tożsamości kontynentu.

Kraje w Oceanii : 14

Oceania, region obejmujący tysiące wysp na Oceanie Spokojnym, obejmuje 14 krajów, z których każdy ma własną, niepowtarzalną kulturę, położenie geograficzne i historię. Australia, największy kraj w Oceanii i szósty co do wielkości na świecie pod względem całkowitej powierzchni, dominuje na kontynencie dzięki rozległym obszarom lądowym i różnorodnym ekosystemom. Z drugiej strony Nauru, maleńki kraj wyspiarski położony na północny wschód od Australii, posiada tytuł najmniejszego kraju Oceanii, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Pomimo różnic w wielkości, każdy kraj Oceanii wnosi swój wkład w bogate dziedzictwo kulturowe regionu i różnorodność środowiskową, kształtując jego zbiorową tożsamość.

Kraje w Ameryce Północnej : 23

Ameryka Północna, trzeci co do wielkości kontynent, obejmuje 23 kraje i terytoria, z których każdy wnosi swój wkład w swój zróżnicowany krajobraz kulturowy i żywotność gospodarczą. Kanada, największy kraj w Ameryce Północnej i drugi co do wielkości na świecie pod względem powierzchni, obejmuje rozległą dziką przyrodę, tętniące życiem miasta i wielokulturowe społeczeństwo. Natomiast Saint Kitts i Nevis, małe państwo wyspiarskie położone na Morzu Karaibskim, posiada tytuł najmniejszego suwerennego państwa w Ameryce Północnej, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Pomimo różnic w wielkości, każdy kraj Ameryki Północnej odgrywa znaczącą rolę w dynamicznej tożsamości kontynentu i globalnych wpływach.

Kraje w Ameryce Południowej : 12

Ameryka Południowa, czwarty co do wielkości kontynent, składa się z 12 krajów, każdy z własną odrębną kulturą, położeniem geograficznym i historią. Brazylia, największy kraj w Ameryce Południowej i Ameryce Łacińskiej, zajmuje powierzchnię ponad 8,5 miliona kilometrów kwadratowych i może poszczycić się różnorodnymi krajobrazami, od lasów deszczowych Amazonii po tętniące życiem miasta Sao Paulo i Rio de Janeiro. Surinam, położony na północno-wschodnim wybrzeżu Ameryki Południowej, jest najmniejszym niezależnym krajem na kontynencie, zajmującym powierzchnię około 163 820 kilometrów kwadratowych. Pomimo różnic w wielkości, każdy naród Ameryki Południowej wnosi swój wkład w tętniącą życiem mozaikę kulturową i naturalne piękno kontynentu, kształtując jego tożsamość.