Koľko krajín je na svete

V roku 2024 je na svete podľa členských štátov Organizácie Spojených národov (OSN) 195 krajín. Pojem „krajina“ však nie je vždy jednoduchý a pri určovaní počtu krajín na celom svete je potrebné zvážiť niekoľko faktorov.

  1. Členské štáty OSN : Organizácia Spojených národov je medzinárodná organizácia založená v roku 1945 na podporu mieru, bezpečnosti a spolupráce medzi národmi. Od januára 2022 je v OSN 193 členských štátov. Tieto členské štáty sú suverénnymi krajinami, ktoré boli formálne uznané medzinárodným spoločenstvom a boli prijaté do Valného zhromaždenia OSN.
  2. Pozorovateľské štáty a nečlenské štáty : Okrem 193 členských štátov OSN existujú v OSN dva pozorovateľské štáty so štatútom nečlenov: Svätá stolica (Vatikán) a Štát Palestína. Zatiaľ čo tieto subjekty majú obmedzenú účasť na činnostiach OSN, medzinárodné spoločenstvo ich uznáva ako odlišné politické subjekty.
  3. Štáty de Facto a De Jure : Rozdiel medzi štátmi de facto a de iure je rozhodujúci pri zvažovaní počtu krajín na svete. Štáty de jure sú tie, ktoré majú právne uznanie ako nezávislé suverénne subjekty podľa medzinárodného práva. Na druhej strane de facto štáty môžu kontrolovať územie a mať fungujúcu vládu, ale chýba im široké medzinárodné uznanie. Príklady de facto štátov zahŕňajú Somaliland, Podnestersko a Severný Cyprus.
  4. Uznanie inými štátmi : Uznanie krajiny inými štátmi zohráva významnú úlohu pri určovaní jej štatútu suverénneho subjektu. Zatiaľ čo niektoré krajiny sú všeobecne uznávané medzinárodným spoločenstvom, iné môžu čeliť problémom pri získavaní uznania v dôsledku politických sporov, územných konfliktov alebo iných faktorov. Uznanie štátu inými krajinami sa môže líšiť, čo vedie k rôznym pohľadom na jeho legitimitu ako nezávislého národa.
  5. Koloniálne územia a závislosti : Niektoré územia sú klasifikované ako kolónie, zámorské územia alebo závislé územia iných krajín, a nie ako nezávislé suverénne štáty. Tieto územia môžu mať rôzny stupeň autonómie a samosprávy, ale v konečnom dôsledku podliehajú autorite iného štátu. Príkladmi sú Portoriko (územie Spojených štátov amerických) a Francúzska Guyana (zámorský department Francúzska).
  6. Mikronárody a neuznané entity : Mikronárody sú samozvané entity, ktoré si nárokujú suverenitu nad konkrétnym územím, často bez širokého uznania zo strany medzinárodného spoločenstva. Zatiaľ čo niektoré mikronárody existujú ako sociálne experimenty alebo kreatívne projekty, iné si uplatňujú skutočné nároky na nezávislosť. Väčšine mikronárodov však chýba uznanie od zavedených štátov a medzinárodných organizácií.
  7. Zmeny v medzinárodných hraniciach a politických subjektoch : Počet krajín na svete nie je statický a môže sa časom meniť v dôsledku faktorov, ako sú územné spory, secesionistické hnutia a geopolitický vývoj. Nové krajiny môžu vzniknúť prostredníctvom procesov, akými sú dekolonizácia, hnutia za nezávislosť alebo diplomatické uznanie inými štátmi. Naopak, krajiny sa môžu zlúčiť, rozpustiť alebo prejsť zmenami v politickom postavení.

Zoznam krajín v abecednom poradí

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

Krajiny v Ázii : 49

Ázia, najväčší kontinent na Zemi, zahŕňa 49 krajín, od obrovskej rozlohy Ruska na severe až po malý ostrovný štát Maledivy v Indickom oceáne. Rusko so svojím rozsiahlym územím rozprestierajúcim sa v Európe aj Ázii má titul najväčšej krajiny na svete s rozlohou približne 17 miliónov štvorcových kilometrov. Na druhom konci spektra sú Maledivy, súostrovný štát pozostávajúci z viac ako 1000 koralových ostrovov, ktorý je jednou z najmenších krajín nielen v Ázii, ale aj na celom svete. Napriek veľkostným rozdielom oba národy prispievajú k bohatej rozmanitosti a komplexnosti ázijského kontinentu.

Krajiny v Afrike : 54

Afrika, druhý najväčší kontinent, zahŕňa 54 uznaných krajín, ktoré predstavujú mozaiku kultúr, jazykov a krajiny. Nigéria, ktorá sa nachádza v západnej Afrike, má titul najľudnatejšej krajiny na kontinente a siedmej najľudnatejšej krajiny na svete s rozlohou približne 923 768 kilometrov štvorcových. Naproti tomu Seychely, súostrovie v Indickom oceáne pri východnom pobreží Afriky, sú najmenšou africkou krajinou, čo sa týka rozlohy aj počtu obyvateľov. Napriek rozdielom vo veľkosti každý africký národ jedinečným spôsobom prispieva k bohatej tapisérii histórie, kultúry a prírodnej rozmanitosti kontinentu.

Krajiny v Európe : 44

Európa, druhý najmenší kontinent, je domovom 44 uznávaných krajín, z ktorých každá prispieva k jej bohatej kultúrnej tapisérii a historickému odkazu. Rusko, ktoré sa nachádza na križovatke Európy a Ázie, je s rozlohou viac ako 17 miliónov štvorcových kilometrov najväčšou krajinou nielen v Európe, ale aj na svete. Na druhom konci spektra je Vatikán, nezávislý mestský štát nachádzajúci sa v Ríme v Taliansku, je najmenším suverénnym štátom v Európe aj na svete s rozlohou iba 0,49 štvorcových kilometrov. Napriek veľkostným rozdielom hrá každá európska krajina významnú úlohu pri formovaní rôznorodej identity kontinentu.

Krajiny v Oceánii : 14

Oceánia, región zahŕňajúci tisíce ostrovov v Tichom oceáne, zahŕňa 14 krajín, z ktorých každá má svoju vlastnú jedinečnú kultúru, geografiu a históriu. Austrália, najväčšia krajina v Oceánii a šiesta najväčšia na svete podľa celkovej rozlohy, dominuje kontinentu so svojimi obrovskými plochami pôdy a rozmanitými ekosystémami. Naopak, Nauru, malý ostrovný štát ležiaci severovýchodne od Austrálie, má titul najmenšej krajiny v Oceánii, čo sa týka rozlohy aj počtu obyvateľov. Napriek rozdielom vo veľkosti každá krajina Oceánie prispieva k bohatému kultúrnemu dedičstvu regiónu a rozmanitosti životného prostredia a formuje jeho kolektívnu identitu.

Krajiny v Severnej Amerike : 23

Severná Amerika, tretí najväčší kontinent, zahŕňa 23 krajín a území, z ktorých každá prispieva k jej rozmanitej kultúrnej krajine a ekonomickej vitalite. Kanada, najväčšia krajina v Severnej Amerike a druhá najväčšia na svete podľa rozlohy, zahŕňa rozľahlú divočinu, pulzujúce mestá a multikultúrnu spoločnosť. Naproti tomu Svätý Krištof a Nevis, malý ostrovný štát nachádzajúci sa v Karibskom mori, má titul najmenšieho suverénneho štátu v Severnej Amerike, čo sa týka rozlohy aj počtu obyvateľov. Napriek rozdielom vo veľkosti zohráva každá severoamerická krajina významnú úlohu v dynamickej identite a globálnom vplyve kontinentu.

Krajiny v Južnej Amerike : 12

Južná Amerika, štvrtý najväčší kontinent, zahŕňa 12 krajín, z ktorých každá má svoju vlastnú odlišnú kultúru, geografiu a históriu. Brazília, najväčšia krajina v Južnej a Latinskej Amerike, má rozlohu viac ako 8,5 milióna kilometrov štvorcových a môže sa pochváliť rozmanitou krajinou od amazonského dažďového pralesa až po rušné mestá Sao Paulo a Rio de Janeiro. Surinam, ktorý sa nachádza na severovýchodnom pobreží Južnej Ameriky, je najmenšou nezávislou krajinou na kontinente s rozlohou približne 163 820 kilometrov štvorcových. Napriek rozdielom vo veľkosti každý národ Južnej Ameriky prispieva k živej kultúrnej mozaike a prírodnej kráse kontinentu a formuje jeho identitu.