Dünyada Kaç Ülke Var

Birleşmiş Milletler (BM) üye ülkelerine göre 2024 yılı itibarıyla dünyada 195 ülke bulunmaktadır. Ancak “ülke” kavramı her zaman basit değildir ve küresel olarak ülke sayısını belirlerken dikkate alınması gereken çeşitli faktörler vardır.

  1. Birleşmiş Milletler Üye Devletleri : Birleşmiş Milletler, uluslar arasında barışı, güvenliği ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla 1945 yılında kurulmuş uluslararası bir kuruluştur. Ocak 2022 itibarıyla Birleşmiş Milletler’e 193 üye ülke bulunmaktadır. Bu üye devletler, uluslararası toplum tarafından resmi olarak tanınan ve BM Genel Kuruluna kabul edilen egemen ülkelerdir.
  2. Gözlemci Devletler ve Üye Olmayan Devletler : 193 BM üyesi devletin yanı sıra, BM’de üye olmayan statüde iki gözlemci devlet bulunmaktadır: Vatikan (Vatikan Şehri) ve Filistin Devleti. Bu kuruluşların BM faaliyetlerine katılımı sınırlı olsa da, uluslararası toplum tarafından ayrı siyasi varlıklar olarak tanınmaktadırlar.
  3. De Facto ve De Jure Devletler : Dünyadaki ülke sayısı dikkate alındığında fiili ve hukuki devletler arasındaki ayrım çok önemlidir. De jure devletler, uluslararası hukuk kapsamında bağımsız egemen varlıklar olarak yasal olarak tanınan devletlerdir. Öte yandan, fiili devletler toprakları kontrol edebilir ve işleyen bir hükümete sahip olabilir, ancak yaygın uluslararası tanınmadan yoksundurlar. Fiili devletlerin örnekleri arasında Somaliland, Transdinyester ve Kuzey Kıbrıs bulunmaktadır.
  4. Diğer Devletler Tarafından Tanınma : Bir ülkenin diğer devletler tarafından tanınması, o ülkenin egemen varlık statüsünün belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Bazı ülkeler uluslararası toplum tarafından evrensel olarak tanınırken, diğerleri siyasi anlaşmazlıklar, toprak çatışmaları veya diğer faktörler nedeniyle tanınma konusunda zorluklarla karşılaşabilir. Bir devletin diğer ülkeler tarafından tanınması farklılık gösterebilir ve bu da onun bağımsız bir ulus olarak meşruluğu konusunda farklı bakış açılarına yol açabilir.
  5. Sömürge Bölgeleri ve Bağımlılıklar : Bazı bölgeler, bağımsız egemen devletler yerine koloniler, denizaşırı bölgeler veya diğer ülkelerin bağımlılıkları olarak sınıflandırılır. Bu bölgeler farklı derecelerde özerkliğe ve özyönetime sahip olabilir ancak sonuçta başka bir devletin otoritesine tabidir. Örnekler arasında Porto Riko (Amerika Birleşik Devletleri’nin bir bölgesi) ve Fransız Guyanası (Fransa’nın denizaşırı bir bölgesi) bulunmaktadır.
  6. Mikro Uluslar ve Tanınmayan Varlıklar : Mikro uluslar, genellikle uluslararası toplum tarafından geniş çapta tanınmadan, belirli bir bölge üzerinde egemenlik iddiasında bulunan, kendi kendini ilan eden varlıklardır. Bazı mikronasyonlar sosyal deneyler veya yaratıcı projeler olarak var olurken, diğerleri bağımsızlık konusunda gerçek iddialarda bulunuyor. Ancak çoğu mikro ulus, yerleşik devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından tanınmamaktadır.
  7. Uluslararası Sınırlarda ve Siyasi Oluşumlarda Değişiklikler : Dünyadaki ülke sayısı sabit olmayıp, zaman içinde toprak anlaşmazlıkları, ayrılıkçı hareketler, jeopolitik gelişmeler gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Sömürgecilikten kurtulma, bağımsızlık hareketleri veya diğer devletler tarafından diplomatik tanınma gibi süreçlerle yeni ülkeler ortaya çıkabilir. Tersine, ülkeler birleşebilir, dağılabilir veya siyasi statülerinde değişikliklere uğrayabilir.

Ülkelerin Alfabetik Sırayla Listesi

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

Asya’daki ülkeler : 49

Dünyanın en büyük kıtası olan Asya, kuzeydeki uçsuz bucaksız Rusya’dan Hint Okyanusu’ndaki küçük ada ülkesi Maldivler’e kadar 49 ülkeden oluşuyor. Rusya, Avrupa ve Asya’yı kapsayan geniş topraklarıyla yaklaşık 17 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük ülkesi unvanını taşıyor. Yelpazenin diğer ucunda ise 1.000’den fazla mercan adasından oluşan bir takımada ülkesi olan Maldivler, yalnızca Asya’nın değil aynı zamanda dünyanın en küçük ülkelerinden biridir. Boyut eşitsizliklerine rağmen her iki ülke de Asya kıtasının zengin çeşitliliğine ve karmaşıklığına katkıda bulunuyor.

Afrika’daki ülkeler : 54

İkinci büyük kıta olan Afrika, kültürler, diller ve manzaralardan oluşan bir mozaiği temsil eden 54 tanınmış ülkeden oluşur. Batı Afrika’da yer alan Nijerya, yaklaşık 923.768 kilometrekarelik alanıyla kıtanın en kalabalık, dünyanın ise yedinci en kalabalık ülkesi unvanını taşıyor. Buna karşılık, Afrika’nın doğu kıyısındaki Hint Okyanusu’nda bir takımada ülkesi olan Seyşeller, hem yüzölçümü hem de nüfus açısından Afrika’nın en küçük ülkesidir. Boyut farklılıklarına rağmen, her Afrika ülkesi kıtanın zengin tarih, kültür ve doğal çeşitlilik dokusuna benzersiz bir katkıda bulunuyor.

Avrupa’daki ülkeler : 44

İkinci en küçük kıta olan Avrupa, her biri zengin kültürel dokusuna ve tarihi mirasına katkıda bulunan 44 tanınmış ülkeye ev sahipliği yapmaktadır. Avrupa ile Asya’nın kavşağında yer alan Rusya, 17 milyon kilometrekareyi aşan alanıyla sadece Avrupa’nın değil dünyanın da en büyük ülkesi olma özelliğini taşıyor. Yelpazenin diğer ucunda, İtalya’nın Roma kentinde yer alan bağımsız bir şehir devleti olan Vatikan Şehri, yalnızca 0,49 kilometrekarelik alanıyla hem Avrupa’nın hem de dünyanın en küçük egemen devletidir. Boyut eşitsizliklerine rağmen her Avrupa ülkesi kıtanın çeşitli kimliğini şekillendirmede önemli bir rol oynuyor.

Okyanusya’daki ülkeler : 14

Pasifik Okyanusu’ndaki binlerce adayı kapsayan Okyanusya bölgesi, her biri kendine özgü kültür, coğrafya ve tarihe sahip 14 ülkeden oluşuyor. Okyanusya’nın en büyük, dünyanın ise altıncı büyük ülkesi olan Avustralya, geniş toprakları ve çeşitli ekosistemleriyle kıtaya hakimdir. Öte yandan, Avustralya’nın kuzeydoğusunda yer alan küçük bir ada ülkesi olan Nauru, hem yüzölçümü hem de nüfus açısından Okyanusya’nın en küçük ülkesi unvanını taşıyor. Boyut farklılıklarına rağmen her Okyanusya ülkesi bölgenin zengin kültürel mirasına ve çevresel çeşitliliğine katkıda bulunarak kolektif kimliğini şekillendiriyor.

Kuzey Amerika’daki ülkeler : 23

Üçüncü büyük kıta olan Kuzey Amerika, her biri farklı kültürel manzaraya ve ekonomik canlılığa katkıda bulunan 23 ülke ve bölgeden oluşuyor. Arazi alanına göre Kuzey Amerika’nın en büyük ve dünyanın ikinci büyük ülkesi olan Kanada, uçsuz bucaksız vahşi doğayı, canlı şehirleri ve çok kültürlü bir toplumu kapsar. Buna karşılık, Karayip Denizi’nde bulunan küçük bir ada ülkesi olan Saint Kitts ve Nevis, hem yüzölçümü hem de nüfus açısından Kuzey Amerika’nın en küçük egemen devleti unvanını taşıyor. Boyut farklılıklarına rağmen her Kuzey Amerika ülkesi kıtanın dinamik kimliğinde ve küresel nüfuzunda önemli bir rol oynamaktadır.

Güney Amerika’daki ülkeler : 12

Dördüncü büyük kıta olan Güney Amerika, her biri kendine özgü kültür, coğrafya ve tarihe sahip 12 ülkeden oluşuyor. Hem Güney Amerika’nın hem de Latin Amerika’nın en büyük ülkesi olan Brezilya, 8,5 milyon kilometre karelik bir alanı kaplıyor ve Amazon yağmur ormanlarından hareketli Sao Paulo ve Rio de Janeiro şehirlerine kadar çok çeşitli manzaralara sahip. Güney Amerika’nın kuzeydoğu kıyısında yer alan Surinam, yaklaşık 163.820 kilometrekarelik alanıyla kıtanın en küçük bağımsız ülkesidir. Boyut farklılıklarına rağmen, her Güney Amerika ülkesi kıtanın canlı kültürel mozaiğine ve doğal güzelliğine katkıda bulunarak kimliğini şekillendiriyor.